EKO ОЙЛ ООД притежава данъчен склад с  издаден  лиценз от Агенция Митници №610 , за съхранение  на БИОДИЗЕЛ код по КН 38260010 намиращ се  гр. Пордим 5898 УПИI - 76, община Пордим, област Плевен.

Свободен складов капацитет за съхранение и освобождаване за потребление на енергийни продукти с код по КН 38260010 и код по АП Е430 в размер на 7500.00 лтр, за ползване от вложители ( лица които не са свързани със складодържателя по смисъла на 1, т.3 от допълнителните разпоредби на ДОПК )