Законът за акцизите и данъчните складовe предоставя данъчни облекчения за потребителите на горива за отопление.

Газьолът за отопление е маркирано в червено. То се облагат с акциз с минимална ставка от 50 лв. за 1000 л.

Доставката на маркирани енергийни продукти се извършва само от данъчни складове, а транспортирането със сертифицирани транспортни средства.

„Еко Ойл“ ООД разполага с три сертифицирани цистерни за доставка на горива за отопление в страната.